Jan De Smet, Bob Dylanfan van het eerste uur, is onze muzikale gast.

HET EERSTE DUEL:
Dylan en zijn Nobelprijs


zondag 26 februari om 11 uur - Letterenhuis

Tweemaal per jaar wordt gestreden, telkens onder leiding van duelmeester Gudrun De Geyter (Klara). Maak het mee, geniet en engageer uzelf.
Nooit heeft de bekendmaking van de Nobelprijs voor literatuur zoveel geëmotioneerde reacties uitgelokt. Literatoren, liedjeszangers, sociologen en cultuurhistorici voelden hoge drang om hun opinie op de wereld los te laten. Deze keer was de reactie niet: ‘Wie is dát?’ zoals helaas gebruikelijk. Nu was het: ’Wat?! Is dat ook al literatuur?!’
Of en dan triomfantelijk: ‘Eindelijk!’
De verleiding om mee te surfen op één van die twee kreten of om er juist hevig tegen in te gaan is groot. Want achter die kreten schuilen toch wel bijzonder interessante vragen. Wat is literatuur en wat niet? Zijn er eigenlijk wel grenzen? Waarin zit juist Dylans literaire waarde? Moeten we liedjestekstschrijvers nu met dichters vergelijken? Welke andere soorten teksten zouden in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de Nobelprijs?
En schuilt hier ook niet de discussie onder over het verschil tussen hogere en lagere cultuur? Dat hogere cultuur voortbouwt op de canons van kunsten en literatuur en lagere cultuur populair, voorbijgaand, consumptief en zelfs van een lagere orde zou zijn? Handhaven we de postmodernistische gelijkschakeling die komaf maakte met dat onderscheid als een verworvenheid, of zijn we aan herijking toe?


Naar de bespreking


Ons team

Geert Buelens

Geert Buelens dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In 2010 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord.

Gudrun De Geyter

Gudrun De Geyter woont in Brussel en werkt voor Klara. Daar is ze momenteel boekenredacteur voor het praatprogramma Pompidou. Ze maakt boekenrecensies, interviewde tal van auteurs en trok verhaalsporen na in opera’s. Ze studeerde psychologische en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze groeide op in de Vlaamse Ardennen en werd geboren in Doornik.

Christophe van Gerrewey

Christophe van Gerrewey, hoogleraar architectuurtheorie aan de École polytechnique fédérale de Lausanne. Levert bijdragen aan tijdschriften als De Gids, DWB, Streven, De Witte Raaf en De Groene Amsterdammer.