HET EERSTE DUEL:
Heilige boeken


zondag 19 november 2017 om 11 uur - Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscienceplein 4

Heilige boeken als de Bijbel, de Koran en de Thora zijn niet weg te denken uit onze dagelijkse informatiestroom. Heilige boeken die in zichzelf opgesloten kunnen raken en zodoende dogmatisch, exclusief en blind fanatisch gedrag uitlokken! We gingen ervan uit dat de Verlichting het religieuze engagement teruggedrongen had naar de privésfeer en dat de inhoud van heilige boeken, het eruit afgeleide gedrag en de rituelen in eigen kring zouden worden beleefd. De ‘moderne mens’ zou leven in een seculiere maatschappij met openheid van religieuze beleving, zonder dat de samenleving als geheel erdoor zou worden bepaald. Is de Verlichting er effectief in gelukt om dat te helpen realiseren? Slaagt de lekenstaat erin om de impact van heilige boeken in banen te leiden? Stelt de maatschappij grenzen aan ‘openbaringen’ uit heilige boeken? Hoe moet een samenleving die ruimte geeft aan diversiteit omgaan met het exclusieve statuut van die heilige boeken? Hoe gaat ze om met diegenen die hun geloof tegen dik en dun (gelovend in de exclusiviteit van het eigen woord) willen verdedigen, er zelfs voor willen sterven? Die naar de wet van god, afgeleid uit die boeken menen te moeten handelen ook al komen ze daarmee in strijd met de wetten van de democratische rechtsorde. Klopt het dat bij de islam als heilig boek, meer nog dan bij de bijbel, een actieve verbinding met de moderne Westerse beschaving problematischer is, zoals wel eens beweerd wordt. Zou daardoor een zogenaamde ‘Europese islam’ moeilijker haalbaar zijn? Welke kant moeten we uit?
Zie ook op de activiteitenkalender van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.


Ons team

Herman Van Goethem

Herman Van Goethem is historicus en jurist. Sinds 1 oktober 2016 is hij rector van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert onder meer Politieke Geschiedenis van België en de Nederlanden. Zijn huidig onderzoek is toegespitst op de collaboratie in Vlaanderen en Antwerpen gedurende WOII. Als curator bouwde hij de Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten uit tot een baken van herinnering. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en van het Federaal Migratiecentrum Myria.

Gudrun De Geyter

Gudrun De Geyter woont in Brussel en werkt voor Klara. Daar is ze momenteel boekenredacteur voor het praatprogramma Pompidou. Ze maakt boekenrecensies, interviewde tal van auteurs en trok verhaalsporen na in opera’s. Ze studeerde psychologische en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze groeide op in de Vlaamse Ardennen en werd geboren in Doornik.

Tinneke Beeckman

Tinneke Beeckman studeerde moraalwetenschappen en filosofie aan de VUB en de ULB. Ze is doctor in de moraalwetenschappen. In 2012 verscheen 'Door Spinoza's lens' (Pelckmans/Klement, vijfde druk 2016/Polis). Dit boek werd bekroond met de Liberales-prijs. Haar boek 'Macht en Onmacht’, een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting, verscheen in 2015 en was genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2015.