Duels op zondag:

1ste duel
25 maart 2018 - 11 uur
Letterenhuis

MEI ’68 - vijftig jaar geleden.
Nog van gehoord? Voor sommigen is daar een heel bijzonder stuk geschiedenis geschreven. Voor anderen veel wind gemaakt en het koelde zonder blazen.
Een studentenbeweging van Amerika tot Europa gaf aanleiding tot nieuwe sociale bewegingen: de milieubeweging, de derde wereldbeweging, de feministische beweging, de holebi beweging enz.
2de duel
28 oktober 2018 - 11 uur
Conscience bibliotheek

EEN VROUWENGESCHIL
Een duel over vrouw-zijn en mens-zijn.
Vrouwelijkheid en mannelijkheid als een glijdend gegeven versus vrouw en man als biologisch verschil. Is er wel of niet een essentieel verschil tussen mannen en vrouwen? De binaire benadering van het genderaspect lijkt te moeten wijken. Gender is een geconstrueerd beeld. Zegt hoe we moeten zijn als man of als vrouw, werkt op grond van wat de maatschappelijke context creëert aan verwachtingen... Een verslag vindt u op op onze 'beeld&woord' pagina.
1ste duel 2019
24 maart 2019 - 11 uur
Conscience bibliotheek

SCHIET DEMOCRATIE TEKORT?
In elk geval merken we allerlei bewegingen die om en rond onze parlementaire democratie hangen, in Europa en in eigen land. En zo dadelijk wordt van ons verwacht dat we onze democratische stemplicht vervullen. Terecht een plicht? Een verslag vindt u op onze 'beeld & woord' pagina.
Wil u het debat nog eens beluisteren? Klik dan hier