Duels op zondag:

2de duel 2018
28 oktober 2018 - 11 uur
Conscience bibliotheek

EEN VROUWENGESCHIL
Een duel over vrouw-zijn en mens-zijn.
Vrouwelijkheid en mannelijkheid als een glijdend gegeven versus vrouw en man als biologisch verschil. Is er wel of niet een essentieel verschil tussen mannen en vrouwen? De binaire benadering van het genderaspect lijkt te moeten wijken. Gender is een geconstrueerd beeld. Zegt hoe we moeten zijn als man of als vrouw, werkt op grond van wat de maatschappelijke context creëert aan verwachtingen... Een verslag vindt u op onze 'beeld&woord' pagina.
1ste duel 2019
24 maart 2019 - 11 uur
Conscience bibliotheek

SCHIET DEMOCRATIE TEKORT?
In elk geval merken we allerlei bewegingen die om en rond onze parlementaire democratie hangen, in Europa en in eigen land. En zo dadelijk wordt van ons verwacht dat we onze democratische stemplicht vervullen. Terecht een plicht? Een verslag vindt u op onze 'beeld & woord' pagina.
Wil u het debat nog eens beluisteren? Klik dan hier


2de duel 2019
13 oktober 11.00 u
Letterenhuis

WIE HEEFT ONS HET STERKST GEKOLONISEERD?
De Amerikaanse of de Franse literatuur?
Wat zijn onze inspirerende literaire bronnen? Hoe hebben wij ons literair gevoed buiten de eigen Vlaamse literatuur, die zelf ook schatplichtig is aan buitenlandse? Welke grote Franse of Amerikaanse boeken kleuren (kleurden) ons literaire landschap? We zijn altijd in ons klein taalgebied gestuurd of geïnspireerd geworden door de buitenlandse literatuur...Een verslag vindt u op onze 'beeld&woord' pagina.